Skip to content

Cazare in Secuime - pensiuni, hoteluri din Transilvania, Ardeal

Informații, rezervări >E-mail: office@cazareinsecuime.ro | Tel: +40742581925 | şi prin form: -Rezervare cazare on-line, cerere oferte- | HU

Reguli de rezervare PDF Imprimare Email
Rezervarea locurilor de cazare şi a altor servicii turistice se poate face numai în scris (e-mail, fax sau scrisoare). Formularul de confirmare va fi trimis prin e-mail, fax, sau pe cale poştală numai după verificarea disponibilităţilor şi punerea de acord cu administratorii spaţiilor de cazare, a unităţilor de alimentaţie sau altor unităţi prestatoare de servicii turistice. La max. 48 ore după recepţionarea confirmării, cu excepţia situaţiilor în care se comunică alte termene, se va proceda la plata unui avans de 30% din suma care reprezintă contravaloarea serviciilor confirmate, acesta fiind „avansul pentru rezervare”. Rezervarea devine fermă numai după efectuarea plăţii acestui avans. Diferenţa de plată se poate achita înaintea datei începerii prestării serviciilor, sau la faţa locului, în numerar sau cu card (unde există posibilitatea), la data sosirii în unitatea prestatoare.

Anularea locurilor/ serviciilor rezervate se poate face numai in scris, in urmatoarele condiţii:
a./ Daca anularea se face cu min. 30 zile înaintea datei începerii prestării serviciilor, avansul se restitueşte integral turiştilor/ beneficiarilor.
b./ Daca anularea se face cu mai puţin de 30 zile înaintea datei începerii prestării serviciilor, penalităţile se calculează astfel:
     - între 29 - 15 zile: taxele de administrare şi plata contravalorii unei nopţi de cazare
     - între 14 - 3 zile: taxele de administrare şi plata contravalorii a două nopţi de cazare
     - în termen de 3 zile sau mai puţin: taxele de administrare şi plata contravalorii a trei nopţi de cazare
Conform situaţiilor descrise mai sus, după caz, clientului i se va restitui diferenţa între avans şi penalităţi.
c./ În cazul întreruperii sejurului/ călătoriei, clientul îşi asumă plata contravalorii nopţilor de cazare efective, petrecute la unitatea de cazare şi a altor servicii consumate până la momentul întreruperii sejurului + contravaloarea a încă 3 nopţi de cazare şi taxele de administrare.

Administratorul site-ului face cunoscute ofertele partenerilor/ prestatorilor din turism şi îşi asumă răspunderea pentru derularea în condiţii normale a rezervărilor efectuate prin intermediul site-ului. Totodată îşi asumă obligaţia de a anunţa fără întârziere Clientul asupra oricărei modificări intervenite asupra unităţii prestatoare la care s-a făcut rezervarea, în cazul în care a fost înştiinţat de către Prestator.

Administratorul, prin site-ul său specializat, publică zilnic pe Internet în atenţia Clienţilor ofertele şi serviciile declarate de către Prestatori. Pentru conţinutul ofertelor publicate pe site şi pentru calitatea serviciilor prestate Prestatorii îşi asumă întreaga răspundere. 

Dacă înainte de începerea sejurului/ călătoriei Administratorul site-ului află că locurile/ serviciile rezervate de Client, din orice motiv, nu pot fi asigurate de către Prestator, care este în incapacitatea de a accepta clienţi, sau dacă află că în ofertele publicate de către Prestator au intervenit schimbări, va anunţa fără întârziere Clientul:
- Clientul nu este obligat să accepte schimbările intervenite, poate alege dintre locurile de cazare/ serviciile rămase disponibile
- În lipsa unei alternative de cazare/ servicii compensatoare corespunzătoare, sau dacă Clientul optează pe renunţarea la rezervare din motivele enunţate mai sus, contractul de rezervare devine nul; în acest caz Administratorul site-ului şi Prestatorul se obligă să restitue integral suma achitată de Client ca avans pentru rezervare.
- Dacă Clientul înaintează acţiune în daune privind eşuarea sejurului/ călătoriei datorită schimbărilor intervenite la Prestator, acesta o poate face ocolind Administratorul site-ului, înaintând acţiunea direct Prestatorului.
- Nu se poate înainta acţiune în daune, în cazul în care Prestatorul nu poate asigura locurile de cazare sau serviciile rezervate, din cauze inevitabile, independente de voinţa sa, cazuri de forţă majoră (de ex. catastrofe naturale, incendiu, etc.)

În cazul erorilor survenite în prestarea serviciilor sau în derularea rezervării de către Prestator, precum şi în cazul nerespectării obligaţiilor sau provocarea de pagube de către Clienţi, litigiile se vor soluţiona între Prestator şi Client, pe cale amiabilă. În cazul eşuării părţile se pot adresa instanţelor competente.

Spaţiile de cazare şi alte bunuri care vor face obiectul prestaţiei serviciilor rezervate vor fi predate în stare de curăţenie şi funcţionare. În cazul deteriorării lor din cauza Clientului, acesta îşi asumă plata pagubelor. În cazul defectării aparaturii şi instalaţiilor datorită utilizării necorespunzătoare de către Client, acesta îşi asumă plata reparaţiilor.

Clientul se obligă să respecte regimul de zi hotelieră practicat de fiecare unitate conform propriilor raţiuni şi regulamentele de ordine interioară şi comportament.

Prestatorul are dreptul să completeze condiţiile de mai sus, cu obligaţia de a informa Clientul inaintea efectuării rezervării!
 

Rent a car

Pensiuni recomandate